Zvýšení kvality excentrických korundobaddeleyitových segmentů pro vložkování potrubí

CZ RO B C                                             MPO cz  

Název projektu: Zvýšení kvality excentrických korundobaddeleyitových segmentů pro vložkování potrubí

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024128

Řešitel: KERVAL a.s., Karlštejn 261, 267 18 Karlštejn, IČ: 26730758

Partner projektu: Ústav strojírenské technologie, FS, ČVUT v Praze

Kontaktní osoba za ČVUT v Praze: Ing. František Tatíček, Ph.D.

Místo realizace partnera: Přílepská 1920, 252 63, Roztoky

Realizace projektu: 1.1.2021 – 31.5.2023

Pracoviště partnera: