Obhajoby a závěrečná zkouška

Okruhy problematiky k SZZ

Studium

Studijní obor

Otázkové okruhy ke SZZ

magisterské Výrobní inženýrství pro všechna zaměření od roku 2011
magisterské Výrobní a materiálové inženýrství pro všechna zaměření od roku 2013
bakalářské Technologie, materiály a ekonomika strojírenství pro všechna zaměření od roku 2012
bakalářské Teoretický základ strojního inženýrství - TZSI pro všechna zaměření od roku 2012

KOMISE Č. 1

13. února 2018

 

 

Programy:                 SI - VMI, VES - TMES

 

Místnost:                   FIII - 118 (CTIV)

 

Předseda:                  doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D. – ČZU v Praze

 

Místopředseda:      prof. Ing. Jan Suchánek, CSc.

 

Členové:                    doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc.

                                      doc. Ing. Ladislav Kolařík, Ph.D.     

                                      doc. Ing. Theodor Beran, Ph.D.

                                      doc. Ing. Jiří Janovec, CSc.

                                      Ing. Alexander Sedláček, Ph.D. – S.A.F. Praha

                                      Ing. Petr Vondrouš, Ph.D.

                                      Ing. Karel Kovanda, Ph.D.

                                      Ing. Pavel Rohan, Ph.D.

                                      Ing. František Tatíček, Ph.D.

 

Tajemník:                  Ing. Irena Kubelková

 

Čas

Jméno

Vedoucí práce

Obor

Typ práce

8:30

Bc. Václav Kříž

Ing. Vondrouš

VMI

DP

9:30

Bc. Jan Vazač

Ing. Kovanda

VMI

DP

10:30

Václav Zugárek

Ing. Rohan

TMES

BP

11:30

Jan Hloušek

Ing. Kovanda

TMES

BP

 

 

 

 

 

13:30

Tomáš Leurich

Ing. Valeš

TMES

BP

14:30

Tomáš Hartych

Ing. Tatíček

TMES

BP

15:30

Martin Rauch

doc. Kreibich

TMES

BP

16:30

Martin Šilinger

doc. Kreibich

TMES

BP