Obhajoby a závěrečná zkouška

Okruhy problematiky k SZZ

Studium

Studijní obor

Otázkové okruhy ke SZZ

magisterské Výrobní inženýrství pro všechna zaměření od roku 2011
magisterské Výrobní a materiálové inženýrství pro všechna zaměření od roku 2013
bakalářské Technologie, materiály a ekonomika strojírenství pro všechna zaměření od roku 2012
bakalářské Teoretický základ strojního inženýrství - TZSI pro všechna zaměření od roku 2012

KOMISE Č. 1

4. září 2017

 

 

Programy:                Strojní inženýrství

 

Místnost:                  FIII - 118

 

Předseda:                 doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. – VUT v Brně

 

Místopředseda:      doc. Ing. Michal Hatala, Ph.D. – TUKE FTU Prešov

 

Členové:                   doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc.

                                   doc. Ing. Milan Němec, CSc.

                                   Ing. Alexander Sedláček, Ph.D. – S.A.F. Praha

                                   Ing. Jakub Horník, Ph.D.

                                   Ing. Barbora Bryksí Stunová, Ph.D.

                                   Ing. Aleš Herman, Ph.D.

                                   Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D.

 

                                  

Tajemník:                 Ing. Irena Kubelková

 

Čas

Jméno

Vedoucí práce

Obor

Typ práce

8:30

Bc. Martin Drašnar

Ing. Herman

VMI

DP

9:30

Bc. Lukáš Baše

Ing. Bryksí

VMI

DP

10:30

Bc. Jaroslav Jirutka

Ing. Herman

VMI

DP

11:30

Bc. Vojtěch Klečka

doc. Kreibich

VMI

DP

 

 

 

 

 

13:30

Bc. Jan Skupník

Ing. Herman

VMI

DP

14:30

Bc. Vojtěch Beneš

doc. Neměc

VMI

DP

15:30

Bc. Lukáš Winner

Ing. Herman

VMI

DP

16:30

Bc. Václav Rašovec

Ing. Herman

VMI

DP

 

KOMISE Č. 2

4. září 2017

 

 

Obory:                       Strojní inženýrství

 

Místnost:                  GIII - 122

 

Předseda:               doc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. – TU Ostrava

 

Místopředseda:        prof. Ing. Milan Marônek, CSc. – STU Trnava

 

Členové:                   doc. Ing. Jiří Janovec, CSc.

                                    doc. Ing. Ladislav Kolařík, Ph.D.                         

                                    doc. Ing. Theodor Beran, Ph.D.

                                    doc. Ing. Petr Valášek, Ph.D.

                                    Ing. Jan Kudláček, Ph.D.

                                    Ing. Karel Kovanda, Ph.D.      

                                    Ing. Vlastimil Kuklík, Ph.D.       

 

   

Tajemník:                 Ing. Hana Hrdinová

 

Čas

Jméno

Vedoucí práce

Obor

Typ práce

8:30

Bc. Jakub Sobek

doc. Kolařík

VMI

DP

9:30

Bc. Kamil Hylák

Ing. Kudláček

VMI

DP

10:30

Bc. Andreas Kopřiva

Ing. Kudláček

VMI

DP

11:30

Bc. Štěpán Ježek

Ing. Kovanda

VMI

DP

 

 

 

 

 

13:30

Bc. Jan Lojda

doc. Kolařík

VMI

DP

14:30

Bc. Lukáš Sýkora

Ing. Vondrouš

VMI

DP

15:30

Bc. Karel Šimeček

Ing. Rohan

VMI

DP

16:30

Bc. Ondřej Zajíček

Ing. Tatíček

VMI

Ekonomika

 

KOMISE Č. 3

4. září 2017

 

 

Obory:                       TZSI

 

Místnost:                C2 - 83

 

Předseda:                 prof. Ing. Pavol Božek, CSc. – STU MTF Trnava

 

Místopředseda:      prof. Ing. Jan Suchánek, CSc.

 

Členové:                   Ing. Miroslav Sahul, Ph.D. – STU MTF Trnava

                                   Ing. Lucie Krejčí, Ph.D. – TU Ostrava

                                   Ing. Petr Vondrouš, Ph.D.

                                   Ing. Pavel Rohan, Ph.D.

                                   Ing. Marie Kolaříková, Ph.D.                    

                                   doc. RNDr. Stanislav Kračmar, CSc.

                                   Ing.  Jan Kanaval, Ph.D.

                                   Ing. Tomáš Hyhlík, Ph.D.

 

                 

Tajemník:                 Ing. Lucie Forejtová

 

Čas

Jméno

Vedoucí práce

Obor

Typ práce

8:30

Aleš Petrů

Ing. Zavadil

TZSI

ISP

9:15

Alena Harantová

Ing. Kolaříková

TZSI

ISP

10:00

Štěpán Holub

doc. Kolařík

TZSI

ISP

10:45

Jakub Křížek

Ing. Rohan

TZSI

ISP

11:30

Tomáš Langer

Ing. Kovanda

TZSI

ISP

 

 

 

 

 

 

 

KOMISE Č. 4

4. září 2017

 

 

Obory:                       TZSI

 

Místnost:                  G3 - 120

 

Předseda:                 doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. – TU Ostrava

 

Místopředseda:      doc. Ing. Pavel Solfronk, Ph.D. – TU Liberec

 

Členové:                   doc. Ing. Jan Čermák, CSc.

                                   Ing. František Tatíček, Ph.D.

                                   Ing. Petr Drašnar, Ph.D.

                                   Ing. Bohumír Bednář, CSc.

                                   Ing. Jan Karel, Ph.D.

                                   Ing. Karel Petr, Ph.D.

                                   Ing. Martin Nečas, Ph.D.

 

 

 

Tajemník:                 Ing. Michal Valeš

 

Čas

Jméno

Vedoucí práce

Obor

Typ práce

8:30

Josef Couf

Ing. Tatíček

TZSI

ISP

9:15

Pavlína Ečerová

Ing. Tatíček

TZSI

ISP

10:00

Vendula Hovorková

Ing. Kudláček

TZSI

ISP

10:45

Lukáš Marusič

Ing. Drašnar

TZSI

ISP

11:30

Michal Matoušek

Ing. Hermann

TZSI

ISP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISE Č. 5

5. září 2017

 

 

Programy:                VES

 

Místnost:                 C1-17 - konferenční sál

 

Předseda:                 doc. Ing. Michal Hatala, Ph.D. – TUKE FTU Prešov

 

Místopředseda:      doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. – TU Ostrava

 

Členové:                   doc. Ing. Theodor Beran, Ph.D.

                                   doc. Ing. Jan Šanovec, CSc.

                                   Ing. Jan Kudláček, Ph.D.

                                   Ing. František Tatíček, Ph.D.

                                   Ing. Petr Drašnar, Ph.D.

                                   Ing. Jakub Horník, Ph.D.

                                   

 

 

 

Tajemník:                 Ing. Jakub Svoboda

 

Čas

Jméno

Vedoucí práce

Obor

Typ práce

8:30

Avagjan Hrant

Ing. Kudláček

TMES

BP

9:30

Aleš Cimr

Ing. Kudláček

TMES

BP

10:30

Miroslav Slovinec

Ing. Kudláček

TMES

BP

11:30

Jan Wassebauer

Ing. Kudláček

TMES

BP

12:30

Růžena Malá

Ing. Drašnar

TMES

BP

 

 

 

 

 

 

 

KOMISE Č. 6

5. září 2017

 

 

Obory:                       VES

 

Místnost:                  FIII - 120

 

Předseda:                 prof. Ing. Pavol Božek, CSc. – STU MTF Trnava

 

Místopředseda:      doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc.

 

Členové:                   doc. Ing. Milan Němec, CSc.

                                   Ing. Michal Pakosta, Ph.D.

                                   Ing. Alexander Sedláček, Ph.D. – S.A.F. Praha

                                   Ing. Barbora Bryksí Stunová, Ph.D.

                                   Ing. Aleš Herman, Ph.D.

                                   Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.

 

 

 

                                     

Tajemník:                 Ing. Jiří Kuchař

 

Čas

Jméno

Vedoucí práce

Obor

Typ práce

8:30

Michal Kuběnka

doc. Kreibich

TMES

BP

9:30

Lucie Vašínová

doc. Kreibich

TMES

BP

10:30

Jan Bredl

doc. Němec

TMES

BP

11:30

Eduard Dvořák

Ing. Herman

TMES

BP

12:30

David Kabilka

Ing. Herman

TMES

BP

13:30

Tomáš Vítek

doc. Kreibich

TMES

BP

 

 

KOMISE Č. 7

5. září 2017

 

 

Obory:                       VES

 

Místnost:                  GIII - 122

 

Předseda:                 doc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. – TU Ostrava

 

Místopředseda:      doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D. – TU Liberec

 

Členové:                   prof. Ing. Jan Suchánek, CSc.

                                   prof. Ing. Jiří Dunovský, CSc.

                                   doc. Ing. Jiří Cejp, CSc.

                                   doc. Ing. Petr Valášek, Ph.D.

                                   doc. Ing. Michal Kavan, CSc.                             

                                   Ing. Pavel Rohan, Ph.D.

                                   Ing. Karel Kovanda, Ph.D.

                                  

 

                 

 

Tajemník:                 Ing. Lucie Forejtová

               

Čas

Jméno

Vedoucí práce

Obor

Typ práce

         

8:30

Martin Hoffman

prof. Suchánek

TMES

BP

9:30

Petr Syrový

Ing. Kovanda

TMES

BP

10:30

Jiří Švorc

Ing. Kovanda

TMES

BP

11:30

Marek Langr

Ing. Vondrouš

TMES

BP

 

 

KOMISE Č. 8

5. září 2017

 

 

Obory:                       VES

 

Místnost:                 C2 - 83

 

Předseda:               doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D. – ČZU v Praze

 

Místopředseda:      prof. Ing. Milan Marônek, CSc. – STU Trnava

 

Členové:                   doc. Ing. Miloš Mičian, Ph.D. – ŽU v Žilině

                                   doc. Ing. Jiří Janovec, CSc.

                                   doc. Ing. Ladislav Kolařík, Ph.D.

                                   Ing. Lucie Krejčí, Ph.D. – TU Ostrava

                                   Ing. Petr Vondrouš, Ph.D.

                                   Ing. Miroslav Sahul, Ph.D. – STU MTF Trnava

                                   Ing. Jan Macík, Ph.D.

 

 

Tajemník:                 Ing. Ondřej Vrátný

               

Čas

Jméno

Vedoucí práce

Obor

Typ práce

8:30

Pavel Mach

doc. Kolařík

TMES

BP

9:30

Tomáš Vítek

Ing. Vondrouš

TMES

BP

         

10:30

Alen Sacirovic

doc. Kolařík

TMES

BP

11:30

Martin Kubát

Ing. Vondrouš

TMES

BP