Obhajoby a závěrečná zkouška

Okruhy problematiky k SZZ

Studium

Studijní obor

Otázkové okruhy ke SZZ

magisterské Výrobní inženýrství pro všechna zaměření od roku 2011
magisterské Výrobní a materiálové inženýrství pro všechna zaměření od roku 2013
bakalářské Technologie, materiály a ekonomika strojírenství pro všechna zaměření od roku 2012
bakalářské Teoretický základ strojního inženýrství - TZSI pro všechna zaměření od roku 2012

 

 

Komise SZZ Technologie zai 20181 Stranka 1Komise SZZ Technologie zai 20181 Stranka 2Komise SZZ Technologie zai 20181 Stranka 3Komise SZZ Technologie zai 20181 Stranka 4Komise SZZ Technologie zai 20181 Stranka 5Komise SZZ Technologie zai 20181 Stranka 6Komise SZZ Technologie zai 20181 Stranka 7Komise SZZ Technologie zai 20181 Stranka 8