Doktorské studium

Akreditovaný studijní program:

Strojní inženýrství (obor Strojírenská technologie)

Strojírenská technologie

 

V doktorském studiu získává student potřebné teoretické a hlubší profesní znalosti umožňující vědecký přístup k řešení problematiky v oboru strojírenská technologie, popř. v oborech příbuzných. Studovaná problematika zahrnuje technologické procesy výroby polotovarů, obrábění a renovaci strojních součástí, montáže strojírenských výrobků a strojních zařízení včetně systémů řízení jakosti ve výrobě strojírenského zaměření. Doktorand si rozšiřuje teoretický základ a aplikační poznatky materiálového inženýrství, technologií slévání, tváření, obrábění, svařování a povrchových úprav. Obor poskytuje také možnosti teoreticko-metodického studia technologického projektování výrobních procesů a systémů na základě poznání komplexních a systémových vztahů jednotlivých technologií, požadavků integrace, automatizace a efektivnosti výrobních procesů.