Skupina Svařování

  • konvenční a speciální metody svařování
  • pájení, navařování, žárové stříkání a tepelné dělení materiálů
  • svařitelnost kovových materiálů
  • destruktivní a nedestruktivní kontrola svarových spojů
  • numerické simulace svařování (Sysweld)
  • monitorování a dokumentace svařovacího procesu
  • školení a kvalifikace svářečského personálu (ZK, EN,IWE, IWT)