Inženýrské studium

Akreditované studijní programy:

Strojní inženýrství

Výrobní a materiálové inženýrství

Studium oboru Výrobní a materiálové inženýrství přímo navazuje na teoretický základ získaný bakalářským studiem. Získané teoretické znalosti jsou plně využívány, dále rozvíjeny a aplikovány v celém magisterském studiu. Studenti tak získávají hluboké znalosti kovových, polymerních, keramických i kompozitních materiálů, jejich zpracování i aplikace ve strojírenství i dalších oblastech jako je např. biomedicína. Poznají způsoby zpracování materiálů i hodnocení jejich užitných vlastností z pohledu vnitřní stavby materiálů, fyzikální chemie, termodynamiky i mechaniky. Širší znalosti moderních technologií strojírenských výrobních procesů získávají studenti hlubším studiem technologií slévání, tváření, svařování, tepelného zpracování, povrchových úprav i technologie obrábění včetně programování v obrábění.

Odborný profil absolventa oboru Výrobní a materiálové inženýrství je v návaznosti na teoretický základ strojního inženýrství dotvářen předměty zabývajícími se volbou konstrukčních a nástrojových materiálů, strojírenskou metrologií, defektoskopií, projektováním, diagnostikou a způsoby predikace životnosti výrobků v náročných provozních podmínkách. Studenti se současně seznamují také s problematikou výrobního managementu, racionalizace výroby polotovarů, technologie montáží a navrhování výrobních systémů. Dále studenti získávají potřebné znalosti z oblasti řízení a racionalizace výroby, managementu a marketingu. Syntéza odborných znalostí z oblasti materiálového inženýrství, strojírenských technologií i ekonomiky umožní absolventům nejen v uplatnění ve velkých strojírenských výrobních podnicích, v malých a středních firmách, ale též v různých výzkumných, projektových a obchodních společnostech i ve státní správě.

Kombinace studia technických, manažerských a ekonomických disciplín vytváří velmi zajímavý a žádaný profil absolventa. Absolventi mohou najít uplatnění v širokém spektru průmyslových podniků, a to zejména v technických a výrobních útvarech podniku. Získané znalosti a dovednosti předurčují absolventy na pozice středního a vrcholového managementu. Dosažená kvalifikace umožňuje absolventům i uplatnění v obchodních a poradenských firmách, ale také ve státní správě.