O NÁS

 

Ústav strojírenské technologie se zabývá pedagogickou a vědecko-výzkumnou činností v oblastech: tváření, slévání, svařování a povrchových úprav. Jsou zde též řešeny a vyučovány i další progresivní technické disciplíny – zpracování plastů a kompozitů, počítačová podpora strojírenských technologií, technická diagnostika a problematika technické normalizace, harmonizace a managementu kvality. Podpůrně jsou využívány různé typy destruktivních a nedestruktivních zkoušek k vyhodnocování kvality procesů a výrobků.

Ve své pedagogické činnosti ÚST zajišťuje výuku ve všech formách studia od bakalářských studijních programů „Výroba a ekonomika ve strojírenství“ a „Teoretický základ strojního inženýrství“, přes navazující magisterský studijní program „Výrobní a materiálové inženýrství“, až po doktorský studijní program „Strojírenská technologie“. Účelem těchto studijních programů je vychovávat mladé a perspektivní absolventy v oblasti strojírenských výrobních technologií, kteří budou k dispozici firmám požadujících odborníky s tímto potřebným a požadovaným technickým zaměřením.

Důležitou aktivitou ÚST jsou i odborná školení a kurzy pro technickou veřejnost a také hospodářská činnost pro „zákazníky“ a průmyslové partnery, se kterými ústav spolupracuje v řadě společných projektů – zejména v oblasti aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje.

  test
  Doc. Ing. Ladislav Kolařík, Ph.D., IWE
  Vedoucí ústavu 12133

 


 

 


Vedení ústavu

Vedoucí ústavu: Ing. Ladislav Kolařík, Ph.D., IWE
Zástupce vedoucího ústavu:  Ing. Pavel Rohan, Ph.D., EWE
Asistentka vedoucího: Mgr. Tatiana Dolníková
Tajemník ústavu: Ing. Jan Kudláček, Ph.D.
Správce subsítě: Ing. Tomáš Gurčík, IWE

      

                    

 

 

 


Rozdělení ústavu

Ústav se dělí na pět odborných pracovních skupin.

 TV

Skupina tváření se zabývá pedagogickou, výzkumnou i hospodářskou činností v oblasti konvenčních i speciálních metod tváření, počítačovou podporou a numerickými simulacemi, životností nástrojů a zkoušením mechanických vlastností materiálů apod.

 

SL

Skupina slévání se zabývá pedagogickou, výzkumnou i hospodářskou činností v oblasti konvenčních i speciálních metod slévání, metalurgií ocelí, litin, slitin hliníku, hořčíku a dalších kovů. Dále technologií zpracování plastů a kompozitů, spektrální a metalografické analýzy apod.

 

SV 

Skupina svařování se zabývá pedagogickou, výzkumnou i hospodářskou činností v oblasti konvenčních i speciálních metod spojování a tepelného dělení materiálů, včetně příbuzných oblastí jako jsou: monitorování procesů, kontroly kvality (včetně NDT) a numerických simulací apod.

 

PU 

Skupina povrchových úprav se zabývá pedagogickou, výzkumnou i hospodářskou činností v oblasti protikorozní ochrany, předúpravou povrchu, elektrolytickým pokovením, kompozitními a slitinovými povlaky, nátěrovými systémy, žárovými nástřiky, korozními a tribologickými zkouškami apod.

 

SP 

Skupina specialistů se věnuje zejména technické normalizaci a provozu Centra technické normalizace

 


 

Kontaktní údaje

Ústav strojírenské technologie
ČVUT v Praze, Fakulta strojní
Technická 4
166 07 Praha 6 – Dejvice

Mapa

Sekretariát ústavu

Mgr. Tatiana Dolníková

T +420 224 352 629
F +420 224 310 292
E 12133@fs.cvut.cz

Fakturační údaje

IČO 68407700
DIČ CZ 68407700
Č.Ú. 19-5505030267/0100