Skupina Povrchové úpravy

  • protikorozní ochrana, předúpravy povrchu
  • elektrolytické pokovení, kompozitní a slitinové povlaky
  • konverzní vrstvy (anodická oxidace, černění, fosfátování)
  • nátěrové systémy
  • stanovení tribologických vlastností povrchových úprav
  • žárové zinkování a žárové nástřiky
  • korozní zkušebnictví, školení a kvalifikace - EKI