Realizované kurzy

TOUR3V – TECHNICKÉ OBORY

Kurz „TOUR3V – Technické obory“ vychází z oblíbeného kurzu „Technické obory“ (přednášky věnující se technickým a technologickým trendům ve strojírenství). Záměrem „TOUR3V – Technické obory“ je ukázat posluchačům také výrobní technologie přímo v praxi formou exkurzí do strojírenských podniků nebo např. technologických parků. ÚST využije kontaktů a spolupráce s průmyslovými partnery nebo ostatními technickými univerzitami. Hlavním cílem kurzu jsou odborné přednášky na FS spojené s exkurzemi.

 Museum Skoda AutoDul CSABlankaPednaska


KŘÍŽEM KRÁŽEM INTERNETEM

IT představují v současné době jednu z neodmyslitelných sociálních potřeb společnosti a na základě zkušeností s U3V PC kurzy se témata jako práce s internetem jeví pro skupinu seniorů jako nejžádanější témata. Pozornost je věnována rozvoji schopnosti získávat potřebné informace prostřednictvím internetových informačních zdrojů. Kurz umožňuje zopakování i prohloubení dovedností obsluhy osobního počítače, vyhledávání informací na internetu a seznámení s možnostmi elektronické komunikace.

PC kurz


S POČÍTAČEM DO SVĚTA INTERNETU