2331071 - Automatizace výrobních procesů (AVP)

Katedra: ústav strojírenské technologie (12133)

Typ studia:
Bakalářské 
Platí do:
 
Zakončení:
 
Rozsah:
3+2  
Jazyk výuky:
 
Zkratka:
AVP  
Semestr:
*  
Schválen:
 
Kredity:
5 
 
 

Anotace

Automatizace základních technologických procesů - slévárenských, svařovacích, tvářecích a povrchových úprav. Zařízení a vybavení pracovišť potřebné k automatizaci. Mechanizace a automatizace ve slévárnách litiny a oceli. Automatizace a robotizace procesu tlakového lití včetně dalších periferií pracoviště. Navrhování a programování robotických pracovišť pro svařování. Navrhování a programování robotických pracovišť pro tváření plechů. Navrhování automatizovaných kovacích buněk. Návrh automatizovaných linek povrchových úprav.


Osnova

1. Automatizace základních technologických procesů.
2. Automatizace slévárenských procesů.
3. Automatizace procesů tlakového lití.
4. Navrhování automatických pracovišť sléváren.
5. Automatizace svařovacích procesů.
6. Navrhování a programování robotických pracovišť pro svařování.
7. Automatizace tvářecích procesů.
8. Navrhování a programování robotických pracovišť pro tváření plechů.
9. Navrhování automatizovaných kovacích buněk.
10. Automatizace povrchových úprav.
11. Návrh automatizovaných linek povrchových úprav.
12. Zařízení a vybavení pracovišť potřebné k automatizaci.
13. Prezentace vypracovaných referátů a zadaných úkolů.


Osnova cvičení


Literatura


Požadavky


Klíčová slova


Doplňujíci informace