Pozvánka na odborný seminář Abrazivní a erozivní procesy v průmyslu

Česká tribologická společnost, z.s. + Ústav strojírenské technologie ČVUT – Fakulta strojní

_______________________________________________________________ 

Pozvánka

na odborný seminář “Abrazivní a erozivní procesy v průmyslu”, který pořádá  Česká tribologická společnost, z.s. ve spolupráci s Ústavem strojírenské technologie ČVUT – Fakulty strojní.

Seminář se bude konat dne 12.12.2022 od 10.00hod. do 15.00hod. v budově Fakulty strojní, ČVUT, Praha 6, Technická 4, přednášková místnost Ústavu strojírenské technologie (přízemí – G33).

Odbornou tematikou semináře jsou problémy s abrazívním a erozivním opotřebením, zkoušení odolnosti proti opotřebení v extrémních provozních podmínkách, volba materiálů součástí, možnosti renovace funkčních částí strojů otěruvzdornými návary.

Seminář je určen vedoucím pracovníkům, konstruktérům a technologům ve výrobě, údržbě a opravách strojů a strojních zařízení, které pracují v podmínkách abrazivního a erozivního opotřebení.

 

Časový program

 

9.30-10.00 Registrace účastníků

10.00-10.05 Zahájení semináře – prof. Ing. Jan Suchánek, CSc – Česká tribologická společnost, z.s.

 

Odborný program.

10.05 – 11.00 Mechanizmy abrazivního opotřebení a řešení případů abraze. - Suchánek, J.,  ČVUT – FS, ÚST, Praha

11.00 – 12.00 Erozivní opotřebení a řešení vybraných případů v praxi. - Suchánek, J.,  ČVUT – FS, ÚST, Praha

12.00-12.30 přestávka na kávu, občerstvení

12.30 – 13.00 Opotřebení dílů tryskacích zařízení. – Sedláček, A.,S.A.F. Praha, spol. s r.o.

13.00 -13.30 Zvýšení odolnosti návarů Ni slitin přídavkem keramiky. – Rohan, P.,ČVUT – FS, ÚST, Praha

13.30-14.00 Plazmové navařování a jeho aplikace. -Hrachovina, P., KSK, s.r.o.

 

Další prezentace firem

 

Organizační pokyny:

Vylosovaní účastníci semináře obdrží podle vlastní volby buď knihu Suchánek, J.: Erozivní opotřebení materiálů, Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2014 nebo knihu Suchánek, J.: Abrazivní opotřebení. Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2020

Přednesené příspěvky budou publikovány ve sborníku a dodatečně zaslány účastníkům semináře.

Vložné na seminář:

a) člen ČTS s uhrazenými členskými příspěvky - 0,-Kč,

b) nečlen ČTS - 800,-Kč,

c) přednášející, pozvaní hosté a zástupci odborného tisku - bez vložného.

Vložné lze uhradit příkazem na běžný účet ČTS č. 1935377569/0800 u ČS, a.s., pobočka Praha 1 nebo v hotovosti při prezentaci. 

! ČTS není plátcem DPH!

 

Přihlášku zašlete na adresu:

Prof. Ing. Jan Suchánek, CSc

ČVUT – Fakulta strojní

Ústav strojírenské technologie

Technická 4

166 07 Praha 6

nebo e-mailem: Jan.Suchanek@fs.cvut.cz

 

Prihlaska-Semina-12.12.2022-1.pdf