doc. Ing. Ladislav KOLAŘÍK, Ph.D., IWE

Skupina Svařování
Vedoucí ústavu Ú12133

kolarik
tel.: +420224352619
mobil: +420607778504
e-mail: Ladislav.Kolarik@fs.cvut.cz
místnost: B1-37