Ing. Jan KUDLÁČEK, Ph.D.

Skupina Povrchové úpravy
Odborný asistent, R&D v oblasti povrchových úprav a protikorozní ochrany

kudlacek
tel.: +420224352625
e-mail: Jan.Kudlacek@fs.cvut.cz
místnost: B1-22