Vývoj a výzkum přímého a obloukového ocelového potrubí vložkovaného excentrickými korundobaddeleyitovými segmenty (CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015436)

CZ RO B C                                             MPO cz  

Název projektu: Vývoj a výzkum přímého a obloukového ocelového potrubí vložkovaného excentrickými korundobaddeleyitovými segmenty

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015436

Řešitel: KERVAL a.s., Karlštejn 261, 267 18 Karlštejn, IČ: 26730758

Partner projektu: Ústav strojírenské technologie, FS, ČVUT v Praze

Kontaktní osoba za ČVUT v Praze: Ing. František Tatíček, Ph.D.

Místo realizace partnera: Přílepská 1920, 252 63, Roztoky

Realizace projektu: 1.7.2019 – 31.12.2022

Pracoviště partnera:

Webp.net resizeimage 2 b1